Development of electronic content
Loyihalar

Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazining asosiy maqsadi Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi tizimining innovatsion pilot loyihalarini texnik amalga oshirish va sinovdan oʻtkazish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi organni yaratish.

Markazning maqsadi - xalq taʼlimi tizimini yanada rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalar, platformalar, dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish, joriy etish va amalga oshirish.

Ko‘nikmalar:

  • Yetakchilik;
  • Professionalizm;
  • Strategik tahlil;


Markazning missiyasi xalq taʼlimi tizimini innovatsion rivojlantirish, raqamli texnologiyalar, veb-platformalar, dasturiy mahsulotlar hamda axborot tizimlarini qoʻllagan holda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish, sohani davomiy rivojlantirish uchun strategik tahlil va rejalashtirishni amalga oshirish hisoblanadi. Quyidagi jihatlar rivjolanishning asosiy yondashuvlarini tashkil qiladi:

  • Strategik rejalashtirish;
  • Novatorlik g‘oyalari;
  • Innovatsion platformalar;
  • SMART menejment;
  • Dasturiy yechimlar;
  • Tahliliy izlanmalar.

Development of electronic content

Contact us

You can send your suggestions, complaints or opinions using this form